VelgÝrenhed

Hvert år doneres en procentdel af overskuddet fra Gribskov Familie Svøm til velgørende arbejde vedrørende drukneulykker i udlandet.
        
Nærmere bestemt går pengene til Ocean Rescue Camp International, som i de forgående år har haft fokus på, at undervise og hjælpe lokale i Filippinerne. Drukneulykker er et stort problem i Filippinerne, og Ocean Rescue Camps mål, er at komme vidt omkring og dele deres viden omkring livredning. '
   
   
I kan følge med på deres Facebookside: https://www.facebook.com/ORC-International
Gribskov Familie SvÝm  | gribskovfamiliesvom@gmail.com